Urakova, Natalia Aleksandrovna Izhevsk State Medical Academy